Akai Briefcase Vintage Style Turntable R45

RRP €58.95

€56.95

Akai Briefcase Vintage Style Turntable R45 Sale
Product is in Stock
Akai Briefcase Vintage Style Turntable R45 Sale
Akai

Key Features

  • Brand: Akai
  • Type: Turntable
  • Power: 12W
  • Warranty: 1 Year

RRP €58.95

€56.95

Akai Briefcase Vintage Style Turntable R45 Sale
Product is in Stock
Akai Briefcase Vintage Style Turntable R45 Sale